مطالب توسط امیر ملکی

اهمیت تست موتور در فرایند تعمیر و نگهداری

مقدمه امروزه اهمیت صنعت هوانوردی بر کسی پوشیده نمی­باشد و توانایی تعمیر موتور و همچنین تست آن بخش غیر قابل انکار از این مهم می­باشد ، همچنان که می­دانیم به دلیل افزایش ایمنی و کاهش هزینه های جانبی ، موتور هواپیما پس از تعمیرات کلی قبل از نصب بر روی بدنه هواپیما نیاز به تست […]