مطالب توسط سید امیرحسین موسوی مقدم

GE9X شاهکار مهندسی جنرال الکتریک

موتور جدید شرکت جنرال الکتریک به نام GE9X یک موتور توربوفن با کنارگذر (Bypass)بالاست که مختص بویینگ X777 طراحی و ساخته شده‌است. با واژه Bypass چقدر آشنا هستید؟ در بخش جلویی این موتور توربوفن یک فن بسیار بزرگ قرار دارد، هوا با نسبت زیادی پس از عبور از فن از فاصله بین فن و پوسته […]

سیستم اکسیژن اضطراری مسافران

سیستم اکسیژن اضطراری هواپیما یکی از بخش های مهم پرواز است که در صورت افت ناگهانی فشار هوا بطور خودکار باز شده و اجازه تنفس را به مسافران می‌دهد. آیا می‌دانید ماسک های اکسیژن چطور کار می کنند؟ تحت چه شرایطی باید به کار بروند؟ و چقدر اکسیژن در درون هر کدام از آنها موجود […]